neděle 3. listopadu 2013

Nesnesitelná lehkost bití (2)

Sedl jsem si v komoře na dlouhou dřevěnou lavici. Byla nepohodlná, ostatně jako všechno, na čem jsem směl sedět já. Sherlock seděl vždy ve svém oblíbeném křesle, která měl v pokoji dvě, i pro hosta, anebo na dobře vypolstrované židli. Nikdy bych mu nepřál takovouhle lavici, a i kdyby si na ni sednout chtěl, nedovolil bych mu to. To bych se na ni raději položil, aby seděl na mně.
Zavrtěl jsem se a sundal ruku z rány. Z očí mi po tvářích steklo dalších pár slz.
Dobře jsem si vzpomínal na chvíli, kdy to bylo poprvé. Až moc dobře, detailně. Bylo to tehdy v hotelu Cadogan, vlastně prvně, kdy mne vzal někam do společnosti. A proč by to také dělal? Byl jsem… něco jako sluha a navíc… Mohl bych udělat ostudu. A taky udělal.
Měl jsem na sobě ten nejlepší oblek, jaký jsem doposud oblékl. Neptal jsem se, jestli ho koupil, nebo kde k němu přišel. I kdyby ho tu noc stáhl z mrtvoly, bylo by mi to jedno, cítil jsem se skvěle. Cítil jsem se hned o několik příček výš, o něco blíž k němu, a tak uvolněně. Ale to se mi nakonec stalo osudovou chybou.
Sherlock si udělal první kolečko sálem, aby se se všemi pozdravil, a já ho tiše následoval. Nevadilo mi, že mě nepředstavuje, ani že mě všichni ti lidé vlastně ignorují, jako bych tam ani nebyl. Byl jsem výjimečný i bez toho.
Jenže při druhém kolečku se Sherlock zastavil na delší promluvy. Zrovna se bavil s mužem, oslovoval ho Oscare, kterého nejspíš dobře znal. Žertovali spolu a já se smál. Smál jsem se stejně jako Sherlock, nehraně, pobavený tím, co řekli. Byl jsem tak rozdováděný, že jsem se do hovoru vmísil. Už jen když jsem pronesl první slovo, několik nejbližších aristokratů se otočilo mým směrem s překvapeně pootevřenými ústy a opovržlivými pohledy. Nevšiml jsem si toho. A možná, že i kdyby ano, nezastavilo by mě to. A tehdy, tehdy jsem pronesl ten osudný vtip. Jedna z mála věcí, kterou si z toho večera nepamatuji, bylo to něco o jeho strakaté vázance, a jsem si jist, že kdybych byl jedním z nich, smáli by se, ale já jsem nebyl. Sherlock hlasitě polkl, omluvil se Oscarovi a spěšně pochodoval z místnosti, srkaje mě před sebou.
Dotlačil mě do haly, až k výtahu, který právě odjel, takže jsme zůstali sami.
„Můžeš mi říct, co to předvádíš?“ osopil se na mě.
Před jeho hlasem jsem ucouvl a narazil do vysoké květiny za sebou. Chytil jsem se zeleného mřížoví kolem vstupu do výtahu.
„Odpovíš mi?“ zvýšil hlas.
„Ne,“ začal jasem, „já…“
Ale větu už jsem dokončit nestačil. Jakmile jsem začal s „ne“, napřáhl se a hřbetem ruky mě udeřil do tváře. Nečekal jsem to, zavrávoral a dopadl na zem. Ruka se mi v mříži zpříčila a teď pod mou vahou zapraskala. I dopad mých kolen na červený koberec způsobil ránu. Sherlock se na mě s rozšířenýma očima překvapeně podíval a natáhl ke mně spěšně ruku.
„Proboha, vstávej, Alberte,“ pobídl mě a letmo se rozhlédl, jestli to nikdo neviděl. Něco mi říkalo, že mu nejde o to, co udělal, ale o moji reakci. Ztrapnil bych ho snad i tím, že se neumím nechat bít?
Vytáhl mě na nohy a přitiskl si mě k sobě bokem. Byl jsem za ten kontakt nesmírně rád, uklidňoval mě. Zbavoval mě vyděšenosti, kterou jsem cítil, a na krátkou chvíli zmatenosti, kterou v konečném výsledku ještě zvětšoval. Hlasitě a ztěžka jsem dýchal, šokem i bolestí. Vzal mě za ruku s přelámanými prsty a našpulil rty. 
„Po večírku tě pošlu drožkou do nemocnice,“ oznámil mi. „Chceš se mnou přeci večer dokončit, ne?“ zeptal se, ale nemusel jsem ani odpovídat. Věděl moc dobře, že chci. 

Žádné komentáře:

Okomentovat